MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 7(17)   LIPIEC 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze lipcowym

Ignacio Ramonet
Kosowo na beczce prochu

Przemysław Wielgosz
Cały smutek „IV RP”

Olivier Zajec
Amerykańska „teolgia polityczna”

Serge Halimi
Recepty ideologiczne Sarkozy’ego

Magdalena Qandil
Krótki kurs demokracji

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu


 WARTO PRZECZYTAĆ

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Michel Onfray
Nędza i wielkość filozofii
LMD - maj 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek poś­- wię­co­nych myśli autora Kapitału.

W pre­zen­cie dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji polskiej Le Monde diplomatique !

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to­wym w cenie 20 zł plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.plW numerze lipcowym między innymi:

Mit imperium, przemoc i opór

Pomysł tarczy antyrakietowej jest stary jak Zimna Wojna. Dlaczego Waszyngton wciąż uparcie dąży do budowy tego systemu? Olivier Zajec uważa, że spo­wo­do­wane jest to specyfiką północnoamerykańskiej kultury politycznej. Silny wpływ protestanckiego fundamentalizmu ugruntował wiarę w boski charakter misji po­li­tycz­nej USA, oraz w świętość ich terytorium (s. 3). W polityce opartej na takiej teologii politycznej cel uświęca środki. Hernando Calvo Ospina przedstawia jeden z epizodów czarnej historii międzynarodowej aktywności Waszyngtonu (s. 6-7). Było nim przejście od bezpośrednich interwencji CIA do wpływania na sytuację w innych krajach za pośrednictwem korupcji politycznej opartej na sieci „nie­za­leż­nych fundacji” i „organizacji pozarządowych”. Ambicje imperialne Europy nie do­rów­nu­ją amerykańskim, ale neoliberalna polityka stanowi zagrożenie dla praw pracowniczych i obywatelskich. Piszą o tym Zbigniew Sagański (s. 4-5) oraz Raul Zelik (s. 18).

Arabskie pokolenia klęski

Konsekwencje wojny sześciodniowej w 1967 r. nie zostały przezwyciężone. Należą do nich rozwój muzułmańskiego fundamentalizmu, trwanie dyktatorskich rządów na Bliskim Wschodzie, terroryzm, a przede wszystkim okupacja Palestyny. O arabskim pokoleniu klęski pisze Basma Kodmani (s. 14-15). Z kolei Magda Qandil pokazuje jak Zachodnia ingerencja w regionie szkodzi sprawie demokracji (s. 15).

Zapomniane zwycięstwo kobiet

Bojowniczki o prawo kobiet do aborcji wiele mogłyby nauczyć się od działaczek kobiecych sprzed pół wieku. One wygrały swoją walkę. Magdalena Ostrowska przedstawia sylwetkę jednej z nich (s. 20-21).

Pochwała Danilo Kiša

Guy Scarpetta przedstawia różnorodną twórczość Danilo Kiša. Urodzony na po­gra­ni­czu węgiersko-serbskim w żydowskiej rodzinie pisarz był jednym z najwy­bit­niej­szych reprezentantów literatury Europy Środkowej XX wieku (s. 22-23).

Dossier: Afryka bez stereotypów


Spis treści całego numeru:

Ignacio Ramonet Kosowo na beczce prochu; Przemysław Wielgosz Cały smutek „Czwartej Rzeczypospolitej”; Immanuel Wallerstein Szaleństwo czy me­to­da tarczy?; Olivier Zajec Amerykańska „teologia polityczna”; Zbigniew Sagań­ski Wkraczamy na europejski rynek usług i... wyzysku; Anne-Cécile Robert Afrykańskie marzenie o drugiej niepodległości; Augusta Conchiglia Czy Afryka ma się wyrzec własnej drogi?; Jean-Christophe Servant „Czarne” interesy ame­ry­kań­sko-afrykańskie; Basma Kodmani Pokolenie Arabów naznaczone po­czu­ciem klęski; Magdalena Qandil Krótki kurs demokracji; Serge Halimi Recepty ideologiczne prezydenta Sarkozy’ego; Robert Rumas Antypomniki ludzi pracy; Raul Zelik Kto wreszcie powie o przemocy państwa; Magdalena Ostrowska Niezbędna „praca u podstaw” wśród kobiet; Teresa Święćkowska i Katarzyna Szumlewicz Towarzysz pan domu, czyli co ma feminizm do kwestii pra­cow­ni­czej; Guy Scarpetta Danilo Kiš albo jak kłamać prawdziwie; Błażej Warkocki Sprawa Komornickiej; Katarzyna Bielińska Zaćmienie za pół dolara; Naomi Klein Laboratorium oszańcowanego świata.

Powrót do początku tekstu