MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 6 (16)   CZERWIEC 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze czerwcowym

Ignacio Ramonet
Francuski populizm

Przemysław Wielgosz
Skandal płacowy

Robert Kurz
Paradoksy praw człowieka

Katarzyna Chmielewska
Głowa (nie) od parady


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu


 WARTO PRZECZYTAĆ

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006

Michel Onfray
Nędza i wielkość filozofii
LMD - maj 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś­wię­co­nych myśli autora Kapitału.

W pre­zen­cie dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji polskiej Le Monde diplomatique !

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re­dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to­wym w cenie 20 zł plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.plW numerze czerwcowym między innymi:

Między pierwszym a Trzecim Światem

Twierdza Europa staje się faktem. Na południowych granicach Unii wznosi się prawdziwe fortyfikacje. Wrogiem, którego mają zatrzymać nie są jednak uzbrojone po zęby armie, ale wyzuci ze wszystkiego ludzie uciekający przed chaosem, prze­mo­cą i nędzą w Afryce, za które państwa europejskie są współ­od­po­wie­dzialne. O gehennie jakiej doświadczają afrykańscy imigranci w Maroku u samych wrót Euro­py pisze Sophie Boukhari (s. 12-13). Zachód zamyka własne granice, ale chęt­nie otwiera cudze. Sonia Shah opisuje jak wielkie koncerny farmaceutyczne wy­ko­rzystują biedaków z Trzeciego Świata do testowania nowych leków. W ośrodkach doświadczalnych zakładanych w regionach gdzie często brak pod­sta­wowej opieki medycznej łamanie podstawowych praw pacjentów jest codziennością (s. 16-17).

Wojna samych przegranych

Czterdziesta rocznica wojny sześciodniowej między Izraelem a koalicją państw arabskich jest okazją do pesymistycznego bilansu. Meron Rapoport pokazuje jak militarny sukces Tel Awiwu zamienił się w klęskę polityczną. Najbardziej widoczne jej przejawy to permanentny brak bezpieczeństwa, wzrost wpływów anty­pa­les­tyń­skiej skrajnej prawicy i kryzys społeczeństwa izraelskiego (s. 14-15). Z kolei Do­mi­nique Vidal i Alexis Berg przypominają reakcje na wojnę w roku 1967 we Francji (s. 14-15).

Konflikty i alternatywy

W Polsce trwa walka klas. Zmieniają się tylko jej formy. Jarosław Urbański analizuje dynamikę protestów pracowniczych na przestrzeni ostatnich trzech dekad i zastanawia się nad możliwością wystąpienia kolejnej fali masowych konfliktów (s. 8-9). Krytyczna analiza panujących stosunków zawsze stanowiła punkt od­nie­sienia dla ruchów społecznych. Bodaj najbardziej znanym krytykiem współ­czes­nego kapitalizmu jest Noam Chomsky. O poglądach amerykańskiego intelektualisty pisze Jakub Osina (s. 22-23).


Spis treści całego numeru:

Ignacio Ramonet Francuski populizm; Przemysław Wielgosz Skandal pła­cowy; Eric Rouleau Dobro, zło i „terroryzm”; Robert Kurz Paradoksy praw człowieka; Gregory Rzepski i Antoine Schwarz Droga lewicy do centrum; Jan Malewski Uwagi o wy­bo­rach prezydenckich we Francji; Michał Kozłowski Wygrał rasizm; Richard Gott Chłodne pożegnanie Blaire’a; Jarosław Urbański Anatomia polskich ruchów pra­cow­niczych; David Ost Demokracji potrzebna jest walka klas; Sonia Boukhari Dro­ga afrykańskich uchodźców w Maroku; Meron Rapoport Jak okupacja zmieniła Iz­ra­el; Alexis Berg i Dominique Vidal Nawet de Gaulle był odosobniony; Sonia Shah Eksperymenty medyczne w krajach Trzeciego Świata; Isabelle Collet Czy infor­ma­ty­ka ma płeć?; Katarzyna Chmie­lewska Głowa (nie) od parady; Jakub Osina Pożytek z Chomsky’ego; Stefan Zgliczyński Publikacja ze skandalem w tle; Jarosław Piet­rzak Postmodernista z krainy don Kichota; John Berger Wściekłość anioła.

Powrót do początku tekstu