MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 5 (15)   MAJ 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze majowym

Ignacio Ramonet
Decydujące wybory w Turcji

Przemysław Wielgosz
Europa, Europa

José Saramago
Co zostało z demokracji?

Magdalena Ostrowska
Bitwa wygrana przypadkiem


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu

Jarosław Urbański
W kwestii feministycznej

Tomasz Rafał Wiśniewski
Lewica postmodernistyczna


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eduardo Galeano
Imiona Diabła
LMD - marzec 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006

Michel Onfray
Nędza i wielkość filozofii
LMD - maj 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006


 OD REDAKCJI

Oświadczenie w/s „lustracji”W numerze majowym między innymi:

Kręte drogi sprawiedliwości

Dochodzenie do prawdy i sprawiedliwości w kraju ogarniętym przemocą jest prawie niemożliwe. W Kolumbii próbuje to robić specjalna komórka prokuratury generalnej, która przeprowadza ekshumacje ofiar wieloletniej wojny domowej. Laurence Mazure opisuje jak jej prace odkrywają ponurą prawdę o eksalacji konfliktu. Ultraprawicowe bojówki coraz głębiej przenikają struktury państwa i przy jego wsparciu stosują coraz brutalniejszy terror (s. 10-11). Wprawdzie wojna domowa w Libanie skończyła się już kilka lat temu, ale zabójstwo premiera Rafika Haririego wciąż podgrzewa atmosferę w podzielonym i zniszczonym zeszłoroczną agresją Izraela kraju. Uspokojeniu sytuacji nie sprzyja ustanowienie specjalnego trybunału międzynarodowego ds. zamachu na Haririego. Kwestię tę analizują Géraud de Geouffre de La Pradelle, Antoine Korkmaz, Rafaëlle Maison (s. 14-15).

Sztuka i władza

Od ponad 15 lat polskie kino jest w kryzysie. Powołanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej miało zmienić tę sytuację. Jarosław Pietrzak dowodzi jednak czegoś przeciwnego. Instytut okazuje się narzędziem prawicowych polityków i kon­ser­wa­tyw­nej elity zgranych filmowców. Zamiast promować młodych reżyserów pełni rolę cenzora (s. 18-19). Władza, polityka, cielesność i wyzwolenie były ważnymi wąt­kami twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Jego zaangażowana twórczość oscy­lo­wa­ła między awangardą a socrealizmem. O jednym z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku pisze Katarzyna Szumlewicz (s. 20-21).

Utopia Negriego

Antonio Negri głosi koniec państw narodowych, zanik klasy robotniczej, nadejście postkapitalizmu i powstanie globalnego imperium. Jego argumentacja pełna jest odniesień do mniej lub bardziej modnych nurtów filozoficznych: postmodernizmu, marksizmu, poststrukturalizmu. Utopia Imperium oraz zatytułowana tak książka, w której włoski filozof głosi swe idee, sprzedaje się znakomicie. Czy jednak zawarta w niej efektowna wizja jest przekonująca czy tylko efektowna? Czy to poważna diagnoza, czy raczej literacka zabawa? (s. 22-23).

Powrót do początku tekstu