MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 4 (14)   KWIECIEŃ 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze kwietniowym

Ignacio Ramonet
Lustracyjna paranoja w Polsce

Redakcja polska LMD
Oświadczenie w/s „lustracji”

Maurice Lemoine
Dziedzictwo doktryny Monroe’a

Mona Chollet
Zagrożone zdobycze feminizmu

Lionel Richard
Zniszczenie Guerniki


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu

Jarosław Urbański
W kwestii feministycznej

Tomasz Rafał Wiśniewski
Lewica postmodernistyczna


 WARTO PRZECZYTAĆ

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006W numerze kwietniowym między innymi:

Wyzysk zabija

Zeszłoroczna katastrofa w kopalni „Halemba” odsłoniła patologie trapiące polskie górnictwo po roku 1989. Ceną prywatyzacji tego sektora gospodarki okazało się życie górników. O kulisach katastrofy w „Halembie” i mechanizmach wy­pro­wa­dza­nia zysków z kopalń pisze Bogusław Ziętek (s. 6-7).

Eskalacja konfliktu

Nikt już nie pamięta o „postępach stabilizacji” w okupowanym Iraku. Ci sami eksperci, którzy na określenie agresji amerykańskiej używali orwellowskich neologizmów w rodzaju „misji wojskowej” dziś mówią o wojnie. Przykład daje administracja pre­zy­denta Busha. Wobec militarnej i politycznej klęski Waszyngton sięga po strategię es­ka­lo­wania przemocy. Wysłanie tysięcy nowych żołnierzy ma przechylić szalę na korzyść okupantów. Według Ibrahima Warde jedynym efektem tej operacji będą ko­lej­ne tysiące ofiar wśród Irakijczyków (s. 13-14). O eskalacji innego konfliktu pisze Eric Meyer (s. 12-13). Wojna na Sri Lance trwa mimo licznych porozumień i ro­zej­mów.

Zagrożone zdobycze feminizmu

Mona Chollet ostrzega, że prawa wywalczone przez kobiety w XX wieku znalazły się w niebezpieczeństwie (s. 20-21). Fala religijnego integryzmu oraz kon­ser­wa­tyz­mu połączonego z neoliberalizmem gospodarczym, którą możemy obserwować w Polsce, dociera także do krajów cieszących się pozorną trwałością zdobyczy feminizmu. Antykobiecej ofensywie sprzyja kryzys w samym ruchu feministycznym. Dominuje w nim nurt liberalny, niezdolny do połączenia postulatów obyczajowych i ekonomicznych. Pisze o tym Jarosław Urbański (s. 23).

Pamięć Guerniki

Atak na Guernikę 26 kwietnia 1937 r. stał się modelem dla późniejszych ter­ro­rys­tycz­nych bombardowań, od II wojny światowej aż do Libanu latem zeszłego roku. W 70 lat po tragedii baskijskiego miasteczka Lionel Richard pisze o tym, jak prawica usiłowała zafałszować jej obraz w zbiorowej pamięci Europejczyków (s. 24).

Powrót do początku tekstu