Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 02/144

luty 2018

  LMD na portalu Facebook

Wybrane artykuły
Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Europejska Konferencja w Obronie
Publicznej Służby Zdrowia
Deklaracja

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

ARTYKUŁY

Antoni Wiesztort
Największa grabież w powojennej historii stolicy

Agnès Sinaï
Zmiany klimatyczne podsycają konflikty

Gilbert Achcar
Religia między wyzwoleniem a fundamentalizmem

KOMENTARZE I POLEMIKI

Tomasz Nowicki
Jak nie pomagać uchodźcom

Tadeusz Klementewicz
Kompradorzy znad Wisły

Dariusz Zalega
Polityka horroru

Warto przeczytać

Jakub Sypiański
Nowa lewicowa postlewica?
Maj 2017

Stefan Zgliczyński
„Miasta śmierci”
pod butem Persaka

LMD - grudzień 2016

Martine Bulard
Pekin na zakręcie
LMD - kwiecień 2011

Janet Biel
Kobiety i natura, czyli
recydywa mistycyzmu

LMD - maj 2011

Loïc Wacquant
Anatomia nowej miejskiej biedy
LMD - czerwiec 2008

Michel Bozon
Przemiany seksualności i nowe awatary seksizmu

Akcja #metoo wywołała gorącą debatę o seksualności. Pojawiły się nawet głosy, że może ona zwiastować nowy purytanizm. Tymczasem, w ostatnich latach w seksualności dokonały się przemiany, które są bardzo odległe od wszelkiego purytanizmu. Nie polegają one na represjonowaniu seksu, ale na uwolnieniu go od przemocy i upodmiotowieniu kobiet w relacjach erotycznych. I właśnie to ostatnie wywołuje reakcje seksistowskie.

Brutalny seksizm zachowań, jakie wyszły na jaw jesienią 2017 r. w śledztwie dziennikarskim dotyczącym producenta Harvey’a Weinsteina, późniejsze opowieści kobiet i ich mobilizacja, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ujawnienie mnóstwa przykładów molestowania, agresji seksualnej i gwałtów, skłania do spojrzenia na seksizm jako system. Zakłada to ideę systemowej hierarchii płci, pozwalającej jednej z nich zapanować nad drugą – tzn. uznać swoje interesy za preferencyjne, jeśli nie wyłączne. Seksizm nie jest więc stereotypem, który wystarczy intelektualnie zdekonstruować, ani zaburzeniem, przytrafiającym się niektórym mężczyznom, które można wyleczyć. To system, który tym silniej przejawia się w życiu społecznym, tym jest spójniejszy i trudniejszy do naruszenia, im więcej nierówności występuje w innych dziedzinach. Nierówności w sferze płac i bezpieczeństwa pracy, w podziale obowiązków domowych, w obecności w polityce, kulturze i sporcie, dostępie do przestrzeni publicznych, seksistowskie użycie języka, molestowanie seksualne i inne dysproporcje – to wszystko jest ze sobą powiązane.

Siła seksizmu jest podwójna. Tworzy się w wielu różnych centrach, tak więc kiedy w jakiejś dziedzinie nierówności słabną (np. w stopniu wykształcenia), łatwo się przekształca. Potrafi opierać się oficjalnie obowiązującym ideałom i normom równości płci, zmieniając miejsca działania i sposoby usprawiedliwiania się. A to oznacza, że walka z seksizmem też powinna być prowadzona elastycznie.

Opisane zachowania, które jesienią 2017 r. wzbudziły taki gniew, dotykają sfery seksualności. Czy to znaczy, że odgrywa ona szczególną rolę w genezie seksizmu? Czy nastąpiło gwałtowne pogorszenie stosunków między płciami, zwłaszcza w dziedzinie seksualności?

Twierdzącą odpowiedź znajdziemy w pracach nieodżałowanej Françoise Héritier [1]. Przypomnijmy, że dla antropolożki genderowa nierówność zakorzeniona jest w źródłowym myśleniu różnicującym, opierającym się na obserwacji ciała i rozmnażania. Myślenie to ustanawia pojęciową asymetrię, w której męskość i jej korelaty górują zawsze nad tym co kobiece (większe/mniejsze, starsze/młodsze, suche/wilgotne, słońce/księżyc, jasne/ciemne…). Wykorzystując tę asymetrię mężczyźni, którzy nie mogą rodzić dzieci, przyznali sobie prawo do potomstwa kobiet, czy wręcz je sobie przywłaszczyli. Seksualna dychotomia aktywne/bierne płynie z „wartości różnicującej płci" i jest jedną z matryc tego, co Françoise Héritier nazwała „legalnością męskiego popędu", którego nie można analizować ani mu przeszkadzać. Mielibyśmy więc do czynienia z atawistyczną i nienaruszalną nierównością w sferze seksualnej, zakorzenioną w różnicy cielesnej i wpisaną w wyobrażenie męskości i kobiecości. Walka z tą „koncepcją różnicy" i jej konsekwencjami jest zadaniem wyjątkowo uciążliwym.

Egalitarny seks i reakcja seksistowska

A jednak praktyki seksualne nie są tak niezmienne, jak sugeruje nam to wyobrażenie. Waga zmian w obszarze genderu i seksualności, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 50 lat sprawia, że antropologiczną refleksję Françoise Héritier należy uzupełnić o umieszczone w szerszym kontekście odczytanie współczesnych zachowań seksualnych wraz ze związaną z nimi przemocą. Z jednej strony kobiety uzyskały niewątpliwie nowe możliwości, z drugiej strony męski opór wobec równości także znalazł nowe formy wyrazu.

Potępienie seksistowskich zachowań wiąże się z coraz bardziej egalitarnymi praktykami w dziedzinie seksu. Prześledźmy główne etapy ewolucji zachowań seksualnych od lat 60., wpisujących się zresztą w całość zmian sytuacji kobiet, takich jak zdecydowany wzrost poziomu ich wykształcenia, zwiększenie ich obecności na rynku pracy, transformacja modelu rodziny czy wprowadzenie prawnych norm równości.

Wskutek rozpowszechnienia się skutecznych form antykoncepcji (we Francji od lat 70.) czas (niezbyt długi) spędzany na seksie poświęconym rozmnażaniu rozdzielił się wyraźnie od praktyk seksualnych nie nastawionych na zdobycie potomstwa. Okresy, kiedy kobiety są w ciąży, zajmują już niewielką część ich życia. Młodość, która od lat 80. XX w. wydłużyła się, zmieniła też swój status. W związku z upowszechnieniem się szkolnictwa średniego i rozwojem wyższego stała się okresem poświęconym na zdobywanie wykształcenia. W tym samym czasie seks bez poważniejszego zaangażowania stał się legalny dla obu płci, wiek inicjacji obniżył się znacznie w porównaniu do lat 60. (we Francji to 17,5 [2]), zaś wiek zawarcia małżeństwa się podwyższył – liczba małżeństw w 1972 r. wynosiła 416 tys., w 2016 – 235 tys. (w tym 7 tys. to małżeństwa jednopłciowe), a średni wiek kobiet je zawierających wynosi 35 lat [3].

To wielka zmiana w stosunku do lat 50. i początku lat 60., kiedy młode kobiety musiały „zachować cnotę" do ślubu, mężczyźni zaś mogli swobodnie korzystać z młodości w ramionach starszych kobiet i prostytutek. Dłużej trwa też życie seksualne kobiet w późniejszym wieku – w 1970 r. tylko połowa mężatek po 50. uprawiała seks, w 2000 r. 90% żyjących w związkach kobiet w tym samym wieku jest aktywnych seksualnie [4]. Menopauza przestała oznaczać koniec życia seksualnego.

Stosunki postmałżeńskie

Dodatkowym skutkiem schyłku instytucji małżeństwa w latach 80. jest zróżnicowanie stylów życia, a zatem także sposobów realizacji swojej seksualności. Zmiana jest szczególnie widoczna w przypadku kobiet. Podczas gdy w 1970 r. zaledwie 1/3 z nich miała więcej niż jednego partnera w życiu, w 2006 to dotyczy już 2/3. Wzrasta też procent kobiet mających relacje seksualne z innymi kobietami. Po rozstaniu z partnerem czy mężem, co stało się obecnie częstym doświadczeniem, równie często jak mężczyźni znajdują nowych partnerów, z którymi czasem tworzą nowe pary, czasem nie. W latach 2000. pojawienie się nowych technik komunikacji przyczyniło się do zmiany scenariusza uczuciowych i seksualnych spotkań, które mogą teraz umykać spojrzeniu bliskich; młode kobiety korzystają z tych możliwości podobnie często jak mężczyźni (robi to 30 do 40% kobiet w wieku od 18 do 25 lat) [5]. Ich aktywność seksualna nie jest już ograniczona do małżeństwa i do wieku prokreacyjnego. Przestrzeń i czas seksualności otworzyły się dla kobiet bez względu na środowisko.

Jeśli chodzi o same relacje seksualne, najbardziej asymetryczne praktyki odeszły w przeszłość, a w ich miejsce pojawiły się nowe, bardziej równościowe scenariusze [6]. W roku 1970 2/3 kobiet i mężczyzn deklarowało, że to ci ostatni inicjują stosunki. W zasadzie dochodziło do nich wtedy, kiedy mężczyzna o tym zadecydował, przy czym nie odbierano tego stanu rzeczy jako przemocy. W drugiej połowie lat 2000. 4 osoby na 5, bez względu na płeć, deklarują, że ich ostatni stosunek seksualny odbył się, bo obie strony miały na to chęć. Bierność kobiet przestała być normą. Wzajemne pożądanie stało się normalnym i oczekiwanym składnikiem relacji seksualnej. Relacje nie pasujące do tego modelu uważane są za niesatysfakcjonujące, a nawet przemocowe.

Repertuar praktyk seksualnych rozszerza się, a wartość wzajemności wzrasta. Wielkie badania przeprowadzone we Francji w ciągu ostatnich 40 lat pokazują, że coraz większe znaczenie dla partnerów mają pieszczoty, wzajemna masturbacja i seks oralny – w latach 2000. 65% kobiet w wieku 25-49 deklarowało, że często lub od czasu do czasu robi fellatio, 70% mężczyzn robi partnerkom cunnilingus. Powszechne stało się zresztą stosowanie obu tych technik w ciągu jednego stosunku. Częsta jest aktywność seksualna bez penetracji, stanowiąca wystarczające źródło satysfakcji [7]. Samotna masturbacja, kiedyś nie do pomyślenia, stałą się dla kobiet częstą praktyką. Większość kobiet (73%) oglądała filmy pornograficzne, choć regularnie robi to tylko 20% [8]. Spektakularny wzrost poziomu deklarowanej satysfakcji z życia seksualnego, jaki nastąpił między latami 70. a 2000. oraz wysoka liczba kobiet deklarujących, że miały orgazm podczas swojego ostatniego stosunku (81% w latach 2000.) wiąże się z ich bardziej aktywną postawą w seksualnych interakcjach.

Jednak mimo że w ostatnich dziesięcioleciach seksualne zachowania kobiet stały się bardziej otwarte, a praktyki seksualne mężczyzn i kobiet upodobniły się do siebie, ich zachowania w tej dziedzinie nie są mierzone jedną miarą, oceniane według tych samych kryteriów. Z przeprowadzonych w latach 2000. badań wynika, że ludzie wykazują wciąż bardzo dychotomiczną postawę wobec swoich wzajemnych motywacji. Tak więc 2/3 kobiet i mężczyzn uważa, że „mężczyźni z natury mają większe potrzeby seksualne". Zdanie „można mieć stosunki bez miłości" odrzuca (dając odpowiedź: „zupełnie się nie zgadzam") 54% kobiet i tylko 30% mężczyzn.

A zatem, mimo praktycznych zmian, hierarchiczne wyobrażenie interakcji seksualnej wciąż się utrzymuje. Jawnie wyrażone pożądanie seksualne nie pasuje do wizji kobiecości. Panuje przekonanie, potwierdzane przez co poniektórych psychologów, że kobiece pożądanie jest reaktywne czy podporządkowane, że jest odpowiedzią na wezwanie mężczyzny. Ten ostatni z kolei pozostaje w całkowitej władzy popędu. Zgodnie z tym hierarchicznym wyobrażeniem seksualności, kobiece pożądanie jest uśpione przez większość czasu, aż obudzi je mężczyzna. Kobieta otwarcie wyrażająca swoje pożądanie, nie wpisane w ramy romantycznej miłości lub nie będące pożądaniem heteroseksualnym, zostaje za swoje złe zachowanie surowo osądzona. Kary, jaką jest utrata reputacji, boją się kobiety ze wszystkich środowisk społecznych.

Lęk przed utratą władzy

W piętnowanych seksistowskich zachowaniach podkreśla się zawsze ich aspekt seksualny („nie umiejące się pohamować świnie"). Tymczasem chodzi tu o coś innego. Źródłem przemocy seksualnej, molestowania i seksistowskich uwag nie jest męski, nie dający się kontrolować seksualny popęd, tylko strategia i język używane, żeby „kobieta wiedziała, gdzie jej miejsce", żeby przywołać ją do porządku i ochronić w ten sposób pozycję mężczyzny. Kobiety stały się wpływowe lub przynajmniej bardziej obecne w nowych przestrzeniach – w pracy, w polityce, w przestrzeni publicznej, w nowych formach komunikacji i nawet w rodzinie. Przemoc i molestowanie (włączywszy cyberprzemoc) to tradycyjne użycie władzy połączone z nową strategią seksistowską, przystosowaną do codziennych kontaktów damsko-męskich we współczesnym społeczeństwie. Ujawniane akty przemocy są reakcyjne, stanowią mianowicie reakcję na widoczny postęp w dziedzinie równości, służą utwierdzeniu dawnej, zmieniającej się sytuacji i obronieniu męskiej pozycji.

W artykule przedstawiającym niektóre wyniki badania Virage (Przemoc i relacje genderowe) przeprowadzanego przez INED [9], Amandine Lebugle i jej koledzy wyróżniają 5 typów przemocy w przestrzeni publicznej: obelgi, namolne podrywanie, przemoc fizyczną, molestowanie, napaść seksualną i zgwałcenie. Celem tych działań jest nie tyle „zaspokojenie potrzeb seksualnych", co stworzenie sytuacji zastraszenia czy upokorzenia, przypominającej, że przestrzeń publiczna należy do mężczyzn. To demonstracja władzy. Podobnie z zawierającymi często deprecjonujące seksualne epitety obelgami, kierowanymi do kobiet w przestrzeni publicznej – ich celem jest usunięcie ich z tej przestrzeni. Jeśli chodzi o molestowanie w pracy (wątek szczególnie często pojawiający się podczas akcji zapoczątkowanej jesienią 2017), seksualny aspekt też ma w gruncie rzeczy przypomnieć kobietom, że w pracy mają zajmować podrzędne miejsce, mają być podporządkowane. To forma dyskryminacji w miejscu pracy.

Fakt, że seksizm wyraża się w kontekście seksualności, nie oznacza, że ona sama jest z istoty seksistowska, że jest źródłem seksizmu, że nastolatki i młode kobiety powinny powściągać swoją seksualność lub że nasza epoka stała się pod względem seksu bardziej brutalna. Przeciwnie, wściekłość, jaką budzą ujawniane zachowania – molestowanie, agresja i gwałt – wskazuje, że zaczął się bunt, możliwy dzięki postępowi w równości seksualnej i wymierzony przeciw starej tendencji obwiniania ofiar. W przemocy seksualnej (lub słownej, ale odwołującej się do seksualności) w przeciwieństwie do wielu bardziej równościowych międzyludzkich interakcji, nie chodzi o seks. Chodzi o władzę, o ustalenie genderowych granic i przywilejów, o przeszkodzenie tym, które chcą mieć kontrolę nad sytuacją. Walka z tą przemocą jest politycznym zadaniem dla nas wszystkich, bez względu na płeć.

tłum. Anastazja Dwulit


[1] Francuska etnolożka i antropolożka, (1933-2017), autorka m.in.: Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Odile Jacob, Paryż 1996.

[2] Badanie: Baromètre Santé, Santé publique France, Paryż 2010.

[3] Cf. Insee Première. Bilan démographique 2016, Institut national de la statistique et des études économiques, Paryż.

[4] Jeśli nie jest wskazane inaczej, dane pochodzą z badania: Contexte de la sexualité en France, którego rezultaty można znaleźć w pracy Nathalie Bajos i Michela Bozona: Enquęte sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, La Découverte, Paryż 2008. Dane dotyczące wcześniejszych okresów wzięte są z pracy Pierre’a Simona (i in.), Rapport sur le comportement sexuel des Français, René Julliard, Pierre Charron, Paryż, 1972, oraz z: Alfred Spira, Nathalie Bajos, L’Analyse des comportements sexuels en France (ACSF), La Documentation française, Paryż, 1993.

[5] Marie Bergström, Sites de rencontres: qui les utilise en France? Qui y trouve son conjoint?, „Population et Sociétés", nr 530, Institut national d’études démographiques (INED), Paryż, luty 2016.

[6] Cinquante ans de sociologie de la sexualité. Évolution du regard et transformation des comportements depuis les années 1960, w: Paul Servais (red.), Regards sur la famille, le couple et la sexualité. Un demi-siècle de mutations, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve – Paryż 2014.

[7] Armelle Andro, Nathalie Bajos, La sexualité sans pénétration. Une réalité oubliée du répertoire sexuel, w: Nathalie Bajos, Michel Bozon (red.), Enquête sur la sexualité en France, op. cit.

[8] Czyt. „Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes. Le garçon sans frein et la fille responsable", Agora Débats Jeunesse, nr 60, Sciences Po Les Presses, Paryż 2012.

[9] Amandine Lebugle i in., „Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes des grandes villes", Population et Sociétés, nr 550,
INED, grudzień 2017.

Współpraca wydawnicza
Biblioteka alternatyw
Jan Toporowski

Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’go to przystępnie napisana próba nakreślenia rozwoju ekonomii finansowej w ciągu ostatnich 150 lat, a jednocześnie znakomite wprowadzenie do krytycznego myślenia o historycznych źródłach, naturze i konsekwencjach finansjeryzacji współczesnego kapitalizmu. Wśród bohaterów Toporowskiego znajdziemy m.in. Karola Marksa, Różę Luksemburg, Johna Maynarda Keynesa, Josefa Steindla, Michała Kaleckiego i Hymana Minsky’ego.

Galeria książek

Biblioteka  LMD
Andrzej Szahaj

Zebrane w tym tomie teksty traktują o współczesnym kapitalizmie, o jego polskiej odmianie oraz o zapomnianych wartościach, takich jak równość, empatia i solidarność. Andrzej Szahaj przekonuje, że zatrzymanie procesów degrengolady dzisiejszego kapitalizmu musi być ściśle związane z zatrzymaniem procesów degrengolady liberalizmu. Jego zdaniem tylko ponowne zbliżenie się liberalizmu do ideałów socjaldemokratycznych może uratować tę doktrynę przed ostateczną klęską. To niepopularny sąd wśród liberałów polskich, zainfekowanych złą tradycją liberalizmu spod znaku Hayeka i Friedmana, która okazała się ślepą uliczką.

Galeria książek

 LMD poleca
Filozofia i ruchy społeczne

Autorzy i autorki studiują postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

Galeria książek

Broszura o TTIP 

Pobierz broszurę autorstwa Johna Hilary'ego pt. "Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy, kres demokracji".

Archiwum na płycie DVD 

Płytę DVD ze stu numerami
Le Monde-diplomatique
(pliki PDF o wysokiej rozdzielczości)
można zamawiać pod adresem:
redakcja@monde-diplomatique.pl
w cenie 39 zł. Wysyłka gratis.

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji.