Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 05/147

maj 2018

  LMD na portalu Facebook

Wybrane artykuły

Serge Halimi
Maj, nadzieja na ujście do oceanu

Przemysław Wielgosz
Mit ‘68

John Bellamy Foster
Ekosocjalizm to idea Marksa

Joseph Grim Feinberg
Rok 1948 w Czechosłowacji

Evelyne Pieiller
Do czego służy Spinoza?

Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Europejska Konferencja w Obronie
Publicznej Służby Zdrowia
Deklaracja

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

ARTYKUŁY

Antoni Wiesztort
Największa grabież w powojennej historii stolicy

Agnès Sinaï
Zmiany klimatyczne podsycają konflikty

Gilbert Achcar
Religia między wyzwoleniem a fundamentalizmem

KOMENTARZE I POLEMIKI

Tomasz Nowicki
Jak nie pomagać uchodźcom

Tadeusz Klementewicz
Kompradorzy znad Wisły

Dariusz Zalega
Polityka horroru

Warto przeczytać

Jakub Sypiański
Nowa lewicowa postlewica?
Maj 2017

Stefan Zgliczyński
„Miasta śmierci”
pod butem Persaka

LMD - grudzień 2016

Martine Bulard
Pekin na zakręcie
LMD - kwiecień 2011

Janet Biel
Kobiety i natura, czyli
recydywa mistycyzmu

LMD - maj 2011

Loïc Wacquant
Anatomia nowej miejskiej biedy
LMD - czerwiec 2008

Serge Halimi
Maj, nadzieja na ujście do oceanu

W życiu społeczeństwa jest to bezcenna chwila. Prawa socjalne gwałtownie dochodzą do głosu. Nagle rezygnacja, nawyki stają się przedmiotem refleksji, a za chwilę zostają zakwestionowane. „Rzeka szarych miast nie mająca nadziei na znalezienie ujścia do oceanu" [1] zaczyna zlewać się z innymi takimi rzekami, oświeca się i razem z innymi toruje sobie drogę – do oceanu właśnie. „Dlaczego nie?" zastępuje „tak to jest". Jeden zryw inspiruje inne – 50 lat temu nie było jeszcze mowy o „zbieżnościach walk" – i przypomina, że historia się nie skończyła, że reformy i rewolucje, które ją ukształtowały, często chciały znieść obowiązek posłuszeństwa i godzenia się z uciskiem.

W maju 1968 r. po próbie generalnej nie nastąpiła premiera. Zryw, który zamienił się w jeden z największych strajków robotniczych w dziejach ludzkości, pokryły nawet plamy, ponieważ jego najbardziej nagłośnione przez media ucieleśnienia najgorzej skończyły. Zmarły w październiku ub. r. ówczesny przywódca studencki Jacques Sauvageot był natomiast jedną ze świetlanych i dlatego nie podlegających odzyskowi postaci ruchu majowego. Widział w nim „wytwór kolektywów działających w perspektywie przezwyciężenia jednostkowości". Przypominał, że ówcześni buntownicy rozmyślali o obaleniu kapitalizmu i konstatował z żalem, że „tych, którzy o tym nadal myślą, nie jest już wielu" [2].

On i jego towarzysze odrzucali „nowoczesność" opartą na racjonalizacji pracy, a nie na dzieleniu się nią lub bogactwem. Globalizacja, do jakiej aspirowali, miała zapewnić „konieczny rozwój solidarności międzynarodowej", a nie coraz szybszą cyrkulację towarów. Wreszcie, w maju 1968 r., chodziło im o to, aby walczyć z władzą, która już wtedy zamierzała „uczynić z uniwersytetu rentowne przedsiębiorstwo" [3].

Pamięć o tym pozwala radykalnie zrelatywizować nowy dyskurs panujący, który chciałby sprowadzić wszystkie starcia polityczne w Europie do opozycji między rzekomo uosabianym przez Emmanuela Macrona, Angelę Merkel czy Justina Trudeau progresizmem kulturowym ze szczyptą Maja 68 a „demokracją nieliberalną" na modłę węgierską. Oto bowiem, poza wszystkimi dzielącymi ich różnicami, zarówno pozorny pluralizm społeczeństw pozornie otwartych, jak i autorytaryzm nacjonalistyczny służą temu samemu: zachowaniu kapitalistycznego systemu ekonomicznego i wynikających z niego stosunków panowania.

Prezentowanie francuskiego prezydenta jako międzynarodowego symbolu demokratycznego umiarkowania w obliczu „ekstremów" to, mówiąc nawiasem, osobliwy paradoks w chwili, gdy zderza się on ostro ze związkami zawodowymi, zagraża prawu azylu i, jak wydaje się, chce sprawić, aby „młodzi Francuzi pragnęli stać się miliarderami".

Macron postanowił obchodzić Maj 68. Miałoby to sens, gdyby świętowało się go przeciwko „staremu światu", który on reprezentuje. 50 lat później świat ten nadal pamięta, jak trząsł się wówczas ze strachu i zamierza wziąć wreszcie odwet do końca.

tłum. Zbigniew M. Kowalewski 


[1] R. Crevel, Détours, Paryż, La Nouvelle Revue française 1924.

[2] „Mémoire combattante: quelques écrits de Jacques Sauvageot", Contretemps nr 37, 2018.

[3] Zgodnie z opinią rektora Jeana Capelle’a wyrażoną w jego analizie planów rządowych z 1966 r. w stosunku do szkolnictwa wyższego.

Współpraca wydawnicza
Biblioteka alternatyw
Grzegorz Konat, Przemysław Wielgosz

Rozwijana od lat 40. XX wieku teoria kapitału monopolistycznego oferuje analizę kapitalizmu realnego – fundamentalnie odbiegającą od wolnorynkowych wizji kreślonych w tekstach ekonomistów głównego nurtu. Koncepcje Paula M. Sweezy’ego, Paula M. Barana, Leo Hubermana, Harry’ego Magdoffa, Samira Amina czy Johna Bellamy’ego Fostera nigdy nie straciły na znaczeniu, ale dziś są aktualne jak nigdy dotąd. Na książkę składają się artykuły omawiające różne aspekty teorii kapitału monopolistycznego, jej historię, wpływ, a także prezentujące jej współczesne nurty. Redaktorzy tomu wybrali teksty Paula M. Sweezy’ego, Johna Bellamy’ego Fostera, Samira Amina, Jana Toporowskiego, Jerzego Osiatyńskiego i Mary V. Wrenn, a jeden z nich przeprowadził obszerne wywiady z J. B. Fosterem i Henrykiem Szlajferem.

Galeria książek

Biblioteka  LMD
Ewa Majewska

Teza autorki Kontrpubliczności ludowych i feministycznych jest w zasadzie prosta: w obliczu coraz wyraźniej obserwowanego kryzysu klasycznych strategii emancypacyjnych walk społecznych, warto zwrócić uwagę na pewną specyficzną formę tzw. słabego oporu, jakim jest tworzenie „kontrpubliczności” przez, jak to Majewska określa, podporządkowanych innych. Propozycja wydawnicza Ewy Majewskiej należy do bardzo wąskiej grupy książek, które po prostu ukazać się powinny. (z recenzji dr hab. Tomasza R. Wiśniewskiego)

Galeria książek

Bestseller  LMD
O rewolucji: 1905, 1917

O rewolucji: 1905, 1917 to zbiór tekstów Róży Luksemburg zainspirowanych i poświęconych wybuchom społecznym w Imperium rosyjskim na początku XX w. – rewolucjami 1905 i 1917 r. W pisanych na gorąco tekstach Luksemburg wykracza daleko poza doraźną publicystykę, umieszczając wydarzenia rewolucyjne w szerokim kontekście teoretycznym jaki tworzą jej oryginalne analizy historycznych tendencji kapitalizmu, wojny imperialistycznej, specyfiki Rosji oraz kryzysu i wyzwań stojących przed lewicą. Dzięki temu O rewolucji: 1905, 1917 jest nie tylko świadectwem wydarzeń kluczowych dla historii XX w., ale zachowuje aktualność także dziś.

Galeria książek

Broszura o TTIP 

Pobierz broszurę autorstwa Johna Hilary'ego pt. "Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy, kres demokracji".

Archiwum na płycie DVD 

Płytę DVD ze stu numerami
Le Monde-diplomatique
(pliki PDF o wysokiej rozdzielczości)
można zamawiać pod adresem:
redakcja@monde-diplomatique.pl
w cenie 39 zł. Wysyłka gratis.

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji.