Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 04/134

kwiecień 2017

  LMD na portalu Facebook

Wybrane artykuły

Stefan Zgliczyński
Policyjne państwo bezprawia

Przemysław Wielgosz
Wojna już trwa

Maxime Audinet
RT, rosyjska agencja wpływu

James M. Cypher
Pomysły Trumpa szokują sąsiadów

Łukasz Dąbrowiecki
KIm był Pierwszy Polak

Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Europejska Konferencja w Obronie
Publicznej Służby Zdrowia
Deklaracja

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

ARTYKUŁY

Antoni Wiesztort
Największa grabież w powojennej historii stolicy

Agnès Sinaï
Zmiany klimatyczne podsycają konflikty

Gilbert Achcar
Religia między wyzwoleniem a fundamentalizmem

KOMENTARZE I POLEMIKI

Tomasz Nowicki
Jak nie pomagać uchodźcom

Tadeusz Klementewicz
Kompradorzy znad Wisły

Dariusz Zalega
Polityka horroru

Warto przeczytać

Stefan Zgliczyński
„Miasta śmierci”
pod butem Persaka

LMD - grudzień 2016

Martine Bulard
Pekin na zakręcie
LMD - kwiecień 2011

Janet Biel
Kobiety i natura, czyli
recydywa mistycyzmu

LMD - maj 2011

Loïc Wacquant
Anatomia nowej miejskiej biedy
LMD - czerwiec 2008

Michel Löwy
Krytyka postępu technologicznego
LMD - maj 2008

Stefan Zgliczyński
Policyjne państwo bezprawia

Piszę te słowa w dzień głosowania nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Przed debatą i głosowaniem, rzecznik rządu, Rafał Bochenek, straszył na konferencji prasowej w sejmie konsekwencjami ewentualnego dojścia do władzy opozycji, a jako jedną z najgorszych wymienił „napływ do Polski tysięcy muzułmańskich uchodźców". Gdyby było to prawdą, byłbym pierwszy, który głosowałby na PO. Niestety, tak jak większość enuncjacji obecnie rządzących to fake news.

Prawdą jest natomiast rasistowska, antyuchodźcza i antyimigracyjna polityka obecnej władzy, sprowadzająca się nie tylko do niezgody na solidarne z innymi krajami UE przyjmowanie do Polski ułamka liczby uchodźców znajdujących się obecnie w Europie (często w tragicznych warunkach), bezprawnego przetrzymywania na wschodniej granicy uchodźców czeczeńskich (w tym dzieci), ale i równie bezprawnego deportowania z Polski osób, które z arbitralnych i niewyjaśnionych przyczyn nie podobają się służbom specjalnym RP. Bezprawnego, czyli sprzecznego z obowiązującym w Polsce prawem i podpisanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami.

5 kwietnia, zaraz po uchyleniu przez sąd okręgowy w Przemyślu bezprawnego aresztu obywatela irackiego Ameera Alkhawlany’ego, aresztowanego na początku października ub. r. przez agentów ABW doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (sąd argumentował, że Alkhawlany przebywał w Polsce legalnie, nie istniały podstawy do aresztowania go, a utajnione do tej pory materiały ABW – w postaci jednej opinii na jednej kartce papieru – nie zawierają nic obciążającego i nie mogą stanowić uzasadnienia dla dalszego przetrzymywania w areszcie), polskie służby specjalne dokonały jego natychmiastowej deportacji do Iraku. Deportacji bezprawnej, gdyż procedura deportacyjna była oficjalnie zawieszona w związku ze złożonym przez adwokata zażaleniem, które nie zostało do tej pory rozpatrzone.

O sprawie Alkhawlany’ego pisała obszernie w październiku ub. r. krakowska Gazeta Wyborcza. Otóż zgodnie z jej ustaleniami, w lipcu, przebywającemu od półtora roku w Polsce doktorantowi UJ, kończyło się czasowe pozwolenie na pobyt i starał się o jego przedłużenie. Wtedy otrzymał telefon z ABW z poleceniem stawienia się na spotkanie, na którym dwóch agentów powiedziało wprost, iż przedłużenie pobytu w Polsce zależy od nich, a oni w zamian żądają, aby Alkhawlany poszedł do krakowskiego meczetu (o którego istnieniu nawet nie wiedział) w celu „zbierania informacji". Alkhawlany odmówił. Kontaktowano się z nim jeszcze kilkukrotnie, wreszcie w sierpniu oznajmiono mu, że mimo braku współpracy dostanie przedłużenie na pobyt w Polsce, który rzeczywiście miesiąc później uzyskał.

Na początku października został jednak aresztowany, a do aresztu w Przemyślu przyjechało tych samych dwóch agentów, mówiąc Alkhawlany’emu, że się doigrał, bo nie chciał współpracować i strasząc deportacją jego braci. Jako powód bezprawnego aresztowania i półrocznego zatrzymania ABW podało lakonicznie, że „zachowanie cudzoziemca stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa". I tyle. Furda sądy, furda prawo. Nie ma człowieka, nie ma sprawy. Tak wygląda „wojna z terroryzmem" à la PiS. Jak wyglądała za rządów SLD też wiemy – nielegalny (bez zgody ONZ) i bezprawny (łamiący polską Konstytucję) najazd na Irak, oraz późniejsze udostępnienie przez rząd Leszka Millera miejsc w Polsce do torturowania więźniów CIA (które na terenie USA są zabronione), to wciąż nierozliczona lista hańby polskich władz. Sprawa Ameera Alkhawlany’ego się do niej dopisuje.

Współpraca wydawnicza
Biblioteka  LMD
Uszlachetniając przestrzeń

Czym jest gentryfikacja, w jaki sposób się rozwija oraz jak należy ją mierzyć? Odpowiedzi na te pytania kreśli Uszlachetniając przestrzeń - książka Łukasza Drozdy, będąca rzetelnym kompendium wiedzy o tym zjawisku, charakterystycznym dla współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, a coraz bardziej widocznym również w Polsce.

Galeria książek

LMD  poleca
Czystki etniczne w Palestynie

W Czystkach etnicznych w Palestynie Ilan Pappé sięga do wydarzenia, bez którego nie można zrozumieć genezy izraelskiej okupacji Palestyny, a także charakteru najdłuższego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izraelski historyk pisze o Nakbie, brutalnej czystce etnicznej na 800 tys. ludzi, która stała się fundamentem państwa Izrael.

Galeria książek

LMD  poleca
Jean Ziegler

W Szwajcarii, złocie i ofiarach Jean Ziegler w bezpardonowy sposób rozprawia się z rzekomą „neutralnością” Szwajcarii podczas II wojny światowej. Opisuje też antysemityzm władz szwajcarskich (wydawanie na pewną śmierć uchodźców żydowskich), a także hipokryzję i zakłamanie szwajcarskich bankierów „piorących” przez całą wojnę hitlerowskie złoto zrabowane w podbitych krajach oraz podczas Holocaustu.

Galeria książek

Broszura o TTIP 

Pobierz broszurę autorstwa Johna Hilary'ego pt. "Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy, kres demokracji".

Archiwum na płycie DVD 

Płytę DVD ze stu numerami
Le Monde-diplomatique
(pliki PDF o wysokiej rozdzielczości)
można zamawiać pod adresem:
redakcja@monde-diplomatique.pl
w cenie 39 zł. Wysyłka gratis.

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji.